Säännöt ja osallistumisohjeet

Kilpailun järjestäjä

Aleksis Kiven Seura ry. toteuttaa kilpailun yhteistyökumppaneinaan Kansallisteatteri, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura, Talonpoikaiskulttuurisäätiö sekä Äidinkielen opettajain liitto.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla Kivi täällä -teemainen kuva tai video Instagramissa käyttäen aihetunnistimia #kivitäällä ja #aleksiskivenseura. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun niin monella kilpailutyöllä kuin haluaa. Videoiden enimmäispituus on 15 sekuntia. Osallistujan profiilin tulee olla julkinen, jotta kilpailun järjestäjät näkevät kilpailutyön.

Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan tai videoon. Kuva ei saa rikkoa Suomen lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia eikä se saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Osallistuja sitoutuu puolustamaan järjestäjää kuvaa koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, ettei kilpailuun osallistumisesta eikä siihen liittyvän kuvan käytöstä aiheudu järjestäjälle mitään kuluja, velvoitteita tai vahinkoa.

Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailutöitä verkkosivuillaan sekä omissa sosiaalisen median kanavissaan ilman erillistä korvausta kilpailuun liittyvissä yhteyksissä. Kilpailuun osallistuvien kuvien ja videoiden tekijänoikeudet säilyvät kuvaajillaan. Kuvien ja videoiden luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua 13 vuotta täyttäneet henkilöt yksin tai ryhmässä (2–4 henkeä).

Osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 1.4. – 23.9.2016.

Palkinnot

Palkintoina mm. teatteri- ja elokuvalippuja, kirjoja ja lahjakortteja.

Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Voittajien valinta ja palkintojen lunastus

Kilpailun pääpalkinnon sekä muiden palkintojen voittajat valitsee järjestäjien edustajista koostuva tuomaristo. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti Instagramin tai sähköpostin välityksellä. Mikäli haluaa tiedon palkinnosta sähköpostitse, pitää kilpailutyöhön liittää osoite. Kilpailun pääpalkinnon voittaja julkistetaan järjestäjien internet-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa 10.10.2016.

Kilpailutöiden arvioinnissa voidaan huomioida myös kilpailijan aktiivisuus. Kilpailuun kannattaa siksi osallistua monella kilpailutyöllä.

Säännöistä

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudet sääntömuutoksiin. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen.

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä Instagramin kanssa.

 

Kaikki_logot